Nové výukové centrum 3. LF UK

Klient: Rangherka 5, Lennox architekti
Rok vyhotovení: 2022
Místo: CZ
Cena: Odměna poroty
Všechny vizualizace a animace patří jejich vlastníkům a slouží pouze k demonstračním účelům. Nepoužívejte je prosím v komerčních projektech.