Sdílené bydlení
v Karlových Varech
MYŠLENKY

Popis: Cílem mé práce bylo vytvořit nový trend sdíleného bydlení pro Karlovy Vary a zajistit tak aktivitu v parteru i vnitrobloku. Zkrátit cesty pro pěší, vytvořit příjemné místo pro nově vzniknutou náplavku na soutoku řek Teplá a Ohře.
Klient: ČVUT Fakulta Architektury
Místo: Karlovy Vary, CZ
Rok vyhotovení: 2019
Všechny vizualizace a animace patří jejich vlastníkům a slouží pouze k demonstračním účelům. Nepoužívejte je prosím v komerčních projektech.