Tržní náměstí

Popis: Podívejte se. Takto by mohlo vypadat nové Tržní náměstí v Liberci | Liberecké zprávy. Liberecké zprávy [online]. Copyright © [cit. 07.01.2020]. Dostupné z: https://www.libereckezpravy.cz/podivejte-se-takto-by-mohlo-vypadat-nove-trzni-namesti-v-liberci-architektura/
Klient: ov-a opočenský valouch architekti
Místo: Liberec
Rok vyhotovení: 2019
Všechny vizualizace a animace patří jejich vlastníkům a slouží pouze k demonstračním účelům. Nepoužívejte je prosím v komerčních projektech.